گروه‌درمانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

شاید شگفت کشف روانشناسی و مشاوره گروه‌درمانی باشد. کشفی که در کشورهای دیگر وارد زندگی عمومی و تبدیل به یک فرهنگ شده است. این ورود به‌گونه‌ای بوده است که در اکثر فیلم‌ها و سریال‌های پرطرفدار، سکانس‌هایی را به خود اختصاص داده است. جالب آنکه همیشه با مطرح کردن گروه‌درمانی، همه دوستان به این سکانس‌ها اشاره‌کرده‌اند و کنجکاو بوده‌اند که گروه‌درمانی چیست؟

اگر در یک جمله بخواهم گروه‌درمانی را توصیف کنم می‌گویم: یک جلسه درمانی با بیش از یک درمانگر! به نظر شاید ترسناک بیاید اما برخلاف تصور عموم، گروه‌درمانی بسیار مؤثرتر و سریع‌تر از درمان فردی است. چه‌بسا آنچه در گروه رخ می‌دهد هرگز در درمان فردی امکان‌پذیر نباشد! علاوه بر این، گروه‌درمانی به علت هزینه کمتر نسبت به درمان فردی به نظر می‌رسد که به‌صرفه‌تر باشد.

زمانی که خود من گروه‌درمانی را به عنوان درمان‌جو آغاز کردم به این جمله باور نداشتم، اما امروز با یقین می‌گویم: “گروه معجزه می‌کند.”

ورود به سایت
ساخت حساب کاربری